Rejestr Urządzeń Technicznych

Urząd Dozoru Technicznego dba o bezpieczną eksploatację różnych urządzeń obejmując je swoim dozorem i okresowymi przeglądami.

W łatwy sposób sprawdzisz tutaj, czy urządzenie z którego korzystasz jest objęte takim dozorem i ma aktualne badanie UDT dopuszczające do eksploatacji.

Urządzenia, które możesz tutaj sprawdzić to:

  • urządzenia transportu bliskiego
  • urządzenia ciśnieniowe oraz zbiorniki bezciśnieniowe